O obci

6 minObec: Michalok

Okres: Vranov nad Topľou

Kraj: Prešovský

Kataster: 1232 ha

Nadm. výška: 256m.n.m./najvyšší bod obce vrch Bučky 598m.n.m./

Počet obyvateľov: 304 / 1.01.2015/

 

Telefón: 057 44229 85 mobil: 0915 935 458

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Úradné hodiny: Pondelok – Piatok

7.00 – 15.00 od 12.00 do 12.30 obed

Starostka: Viera Mihočová

 

Poslanci OZ: Jaroslav Krištan - zástupca starostu

Peter Kačmár

Vladimír Haško

Mgr. Zuzana Džujková

Jozef Hamorník

6 min

Obec Michalok leží v  juhozápadnom okraji Ondavskej vrchoviny. Najstarší písomný doklad o obci a kostole pochádza z roku 1332. Bola založená na zakupnom práve a tvorila súčasť panstva Čičva. Poľnohospodársky charakter obce, ktorý pretrvával v minulosti sa zachoval dodnes. Obec má vlastný zdroj pitnej vody, je splynofikovaná a v máji 2011 bol do užívania odovzdaný Dom smútku.

 

Štatistika obce

Názov obce: Michalok

Okres: Vranov nad Topľou

Kraj: Prešovský

Kataster: 1232 ha

Nadm. výška: 256m.n.m./najvyšší bod obce vrch Bučky 598m.n.m./

Počet obyvateľov: 304 / 1.01.2015/

 

Kontaktné údaje

Telefón: 057 44229 85 mobil: 0915 935 458

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Úradné hodiny: Pondelok – Piatok

7:00 – 15:00 (od 12:00 do 12:30 je obedná prestávka)

Starostka: Viera Mihočová

 

Poslanci OZ

Jaroslav Krištan - zástupca starostu

Peter Kačmár

Vladimír Haško

Mgr. Zuzana Džujková

Jozef Hamorník

 

 

Symboly obce : Erb obce

 

Príroda

1.Rastlinstvo a živočíšstvo. Kataster obce sa vyznačuje vysokou lesnatosťou. Najväčšiu časť zaberajú zmiešané lesy a v okrajových častiach kroviny. Z listnatých drevín sú najviac zastúpené buky, hraby a brezy. Z ihličnanov hlavne borovica obyčajná, smrekovec opadavý, jedľa a smrek obyčajný. Bohatý je výskyt lesných plodov ako černice, maliny, trnky a lesné jahody. Okrem vegetácie typickej pre zmiešané lesy mierneho pásma rastu tu aj vzácne druhy. Z drevín je to drieň obyčajný a z chránených druhov rastlín je to najmä – črievičník papučkový, vstávač vojenský a vstávač purpurový, vemenník dvojlisty, prilbovka dlholistá a veternice. Vzhľadom na už spomínanú vysokú lesnatosť katastra obce má silné zastúpenie aj zoocenóza zmiešaného lesa a to hlavne jeleň obyčajný, srnec hôrny, diviak a líška obyčajná. V korunách stromov sídli napr. myšiak hôrny, jastrab, sojka obyčajná, sýkorka a drozd čierny . Z chránených druhov tu stretneme netopiera, sovu, kačku divú, bažanta obyčajného, alebo jarabicu poľnú. V posledných rokoch je zvýšený výskyt plazov a to hlavne užovky sivej, slepúcha či vretenice obyčajnej.

2.Geomorfológia a pôda. Zo severu do územia obce zasahuje Ondavská vrchovina a Beskydské predhorie Merníckou pahorkatinou. Z východnej a južnej časti vbieha Východoslovenská pahorkatina s časťami Toplianska niva a Vranovská pahorkatina. Podslánska pahorkatina spolu s Hanušovskou pahorkatinou lemujú západnú časť katastra obce. Pôdotvornými procesmi vznikli na území prevažne hnedé pôdy. Ich pôdna reakcia je kyslá, až veľmi kyslá. Značná horizontálna a vertikálna členitosť terénu a rozdielna svahovitosť pozemkov obmedzujú používanie veľkovýrobnej mechanizácie.

Obcou preteká potok Čičavka, ktorá pramení pod Bučkami, preteká cez obec Merník, obec Čičavu a vo Vranove nad Top. sa vlieva do rieky Topľa. Priberá niekoľko menších prítokov, z ktorých najväčší je pravostranný prítok Podlazný potok.

Územie obce patrí do mierne teplej klimatickej oblasti.

3.Obyvateľstvo.Prevažna časť obyvateľstva je sústredená v obci, no môžeme tu nájsť aj roztrúsene osídlenie v odľahlejších častiach katastra. Počet obyvateľov k 1.01.2015 – 304. Z toho: deti -28, mládež – 11, dospelí – 265.Priemerny vek: 42,55 rokov.

 

Cestovný ruch a kultúrne pamiatky.

V posledných rokoch sa začína rozvíjať hlavne cykloturistika . Cykloturistickými chodníkmi a poľnými cestami je možnosť sa dostať na najvyšší vrch obce – Bučky, do obce Petkovce , Kvakovce a odtiaľ na rekreáčnu časť Domaša - stredisko Dobrá. Pri peších túrach je krásny pohľad na Slánske vrchy, vodnú nádrž Domaša a pri bezoblačnosti aj na štíty Tatier.

Jedinou kultúrnou pamiatkou je barokový rímsko – katolícky kostol Ružancovej Panny Márie. Ponúka historické cennosti ako polygonálne zakončené presbytérium, ktoré je zaklenuté českou plackou so štukovým zrkadlom a rastlinnou ornamentikou, pruskú klenbu, volútové hlavice, rokajový štukový dekor a vytrážové rozety.

Symboly obce : Erb obce

Obec vlastnila obecné pečatidlo už od polovice 19.storočia.Doteraz bol objavený iba odtlačok obecného typária s erbovým znamením s letopočtom 1904. Predpokladá sa, že toto znamenie / snop obilia/ mohlo byť na obecnom pečatidle už v prvej polovici 19. storočia. Odtlačok obecného typária bol objavený vo fondoch župného archívu v Satoraljaújhely v Maďarsku. V strede pečatného poľa je vyobrazený symbol ,, previazaného snopu obilia,,. V kolopise na typáriu je text – ZEMPLÉN VÁRMEGYE FELSOMIHÁLYI KOZSÉG *1904*/ Zemplínska župa obec Michalok *1904*/ Na základe tohto typária bol navrhnutý erb obce ,, v zelenom štíte snop prevýšený položeným a obráteným plamenným mečom – všetko zlaté.

Vlajka obce

Vlajka pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách – zelenej 1/7, žltej 1/7, zelenej3/7, žltej 1/7 a zelenej 1/7.Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri SR od roku 2002.