Verejné obstarávanieNázov zákazky: „Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok“.
    Názov zákazky: „Oprava miestnej komunikácie ku cintorínu“.
    Názov zákazky: „Rekonštrukcia mosta a spevnenie priľahlých plôch“.


Názov zákazky: „Nábytok“.


Názov zákazky: „Rekonštrukcia prístupovej komunikácie ku Kultúrnemu domu a k budove Obecného úradu“.
Názov zákazky: Asfaltová úprava spevnených plôch v obci Michalok
Názov zákazky: Požiarna zbrojnica Michalok

Názov zákazky : Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Michalok

Názov zákazky : Prestavba strechy Kultúrneho domu a Obecného úradu s.č. 62

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác zadávaná podľa §117

Rekonštrukcia fasády a zateplenie budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu