Symboly obce

Symboly obce : Erb obce

Obec vlastnila obecné pečatidlo už od polovice 19.storočia.Doteraz bol objavený iba odtlačok obecného typária s erbovým znamením s letopočtom 1904. Predpokladá sa, že toto znamenie / snop obilia/ mohlo byť na obecnom pečatidle už v prvej polovici 19. storočia. Odtlačok obecného typária bol objavený vo fondoch župného archívu v Satoraljaújhely v Maďarsku. V strede pečatného poľa je vyobrazený symbol ,, previazaného snopu obilia,,. V kolopise na typáriu je text – ZEMPLÉN VÁRMEGYE FELSOMIHÁLYI KOZSÉG *1904*/ Zemplínska župa obec Michalok *1904*/ Na základe tohto typária bol navrhnutý erb obce ,, v zelenom štíte snop prevýšený položeným a obráteným plamenným mečom – všetko zlaté.

Vlajka obce

Vlajka pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách – zelenej 1/7, žltej 1/7, zelenej3/7, žltej 1/7 a zelenej 1/7.Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri SR od roku 2002.

 

Kategória: