Cestovný ruch a kultúrne pamiatky

Cestovný ruch a kultúrne pamiatky.

V posledných rokoch sa začína rozvíjať hlavne cykloturistika . Cykloturistickými chodníkmi a poľnými cestami je možnosť sa dostať na najvyšší vrch obce – Bučky, do obce Petkovce , Kvakovce a odtiaľ na rekreáčnu časť Domaša - stredisko Dobrá. Pri peších túrach je krásny pohľad na Slánske vrchy, vodnú nádrž Domaša a pri bezoblačnosti aj na štíty Tatier.

Jedinou kultúrnou pamiatkou je barokový rímsko – katolícky kostol Ružancovej Panny Márie. Ponúka historické cennosti ako polygonálne zakončené presbytérium, ktoré je zaklenuté českou plackou so štukovým zrkadlom a rastlinnou ornamentikou, pruskú klenbu, volútové hlavice, rokajový štukový dekor a vytrážové rozety.

Kategória: